Bài 2 trang 55 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 2 (trang 55 sgk GDCD 11) Trình bày tính tất yếu…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 55 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 2 (trang 55 sgk GDCD 11) Trình bày tính tất yếu… tại thomo.vn Bài …

Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa non sông

Bài 2 (trang 55 SGK GDCD 11)

Trình diễn tính thế tất khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Câu trả lời:

Sự thế tất khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

+ Do yêu cầu xây dựng hạ tầng – kỹ thuật của CNXH. Hạ tầng – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là nền công nghiệp lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, trình độ xã hội hóa cao, dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến. được hoạch định và phân bổ trong toàn thể nền kinh tế quốc dân.

+ Do yêu cầu rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật – công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên toàn cầu. Sau hơn 20 năm đổi mới, nhất là 10 năm 2001 – 2010, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, trong đó hạ tầng – kỹ thuật bước đầu được tăng cường. Tuy nhiên, non sông vẫn còn nhiều yếu kém, chủ chốt kém này đã và đang là nguyên nhân làm hạn chế chất lượng tăng trưởng, chất lượng cạnh tranh và chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là lúc nước ta là thành viên của Tổ chức Thương nghiệp toàn cầu.

+ Do yêu cầu tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và tăng trưởng của chủ nghĩa xã hội. Xã hội sau muốn tiến bộ hơn xã hội trước thì trước hết phải làm cho năng suất lao động của xã hội sau cao hơn nhiều so với xã hội trước, điều này chỉ có thể trông đợi. trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa non sông

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 55 sgk GDCD 11
Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 2 (trang 55 sgk GDCD 11) Trình bày tính tất yếu…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận