Bài 2 trang 77 sgk Hình học 11 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 2 trang 77 sgk Hình học 11 nâng cao tại thomo.vn Ôn tập chương II Bài 2 (trang 77 SGK Hình học 11 tăng lên): Khẳng định nào sau đây là …

Ôn tập chương II

Bài 2 (trang 77 SGK Hình học 11 tăng lên):

Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) Hai đường thẳng phân biệt song song với cùng một mặt phẳng thì song song với nhau.

b) Hai đường thẳng phân biệt song song với cùng một đường thẳng thì song song với nhau.

c) Hai đường thẳng phân biệt ko song song thì cắt nhau.

d) Hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.

e) Đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng kia.

f) Mặt phẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng kia.

g) Đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng kia.

Câu trả lời:

một sai trái. Có thể a cắt b hoặc chéo b

b) Sai số khả dĩ (α) và (β) cắt nhau

c) Đúng

đ) Đúng

đ) Sai. có thể cắt đường thứ nhất nhưng giao nhau với đường thứ hai

f) Đúng

g) Đúng

Nhìn thấy tất cả: Toán 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 77 sgk Hình học 11 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận