Bài 2 trang 99 SGK Vật Lý 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Bài 2 (trang…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 99 SGK Vật Lý 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Bài 2 (trang… tại …

Bài 17: Trạng thái thăng bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực ko song song

Bài 2 (trang 99 SGK Vật Lý 10)

Trọng tâm của một vật thể là gì? Trình diễn phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thực nghiệm.

Câu trả lời

Trọng tâm của một vật là điểm nhưng tại đó trọng lực tác dụng lên vật đó.

– Phương pháp

Dùng dây buộc vào lỗ nhỏ A ở mép vật rồi treo vật theo phương thẳng đứng. Lúc vật ở trạng thái thăng bằng, ghi lại hướng của sợi dây AA’ đi qua vật. Sau đó, buộc dây vào lỗ B. Lúc vật ở vị trí thăng bằng, vật đập theo phương BB’ dây đi qua vật.

Giao điểm của hai đoạn thẳng AA’ và BB’ là trọng tâm G của vật.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 10: Bài 17. Trạng thái thăng bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực ko song song

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 99 SGK Vật Lý 10
Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Bài 2 (trang…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận