Bài 20 trang 55 sgk Hình học 11 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 20 trang 55 sgk Hình học 11 nâng cao tại thomo.vn Bài 2: Hai đường thẳng song song Bài 20 (trang 55 SGK Hình học 11 tăng lên): Cho tứ diện …

Bài 2: Hai đường thẳng song song

Bài 20 (trang 55 SGK Hình học 11 tăng lên):

Cho tứ diện ABCD và ba điểm P, Q, R tuần tự nằm trên ba cạnh AB, CD, BC. Tìm giao điểm S của mp(PQR) với cạnh AD nếu:

a) PR // AC

b) PR cắt AC

Câu trả lời:

a) Trường hợp PR//AC

hai mp(PQR) và (ACD) có chung điểm Q và tuần tự chứa hai đường thẳng song song PR và AC nên:

(PQR) (ACD) = Qt // AC

Gọi {S} = Qt // AC thì

{S} = AD ∩ (PQR)

b) Trường hợp PR cắt AC

Giả sử {I} = PR AC

⇔ (PQR) (ACD) = QI

Trong mp(ACD) ta có:

{S} = QI AD thì

{S} = AD ∩ (PQR)

Giải Toán 11 Nâng Cao: Bài 20 trang 55 SGK Hình Học 11 Nâng Cao

Nhìn thấy tất cả: Toán 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 20 trang 55 sgk Hình học 11 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận