Bài 22 trang 55 sgk Hình học 11 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 22 trang 55 sgk Hình học 11 nâng cao tại thomo.vn Bài 2: Hai đường thẳng song song Bài 22 (trang 55 SGK Hình học 11 tăng lên): Gọi C là …

Bài 2: Hai đường thẳng song song

Bài 22 (trang 55 SGK Hình học 11 tăng lên):

Gọi C là trọng tâm của tứ diện ABCD.

a) Chứng minh rằng đường thẳng đi qua G và một đỉnh của tứ diện đi qua trọng tâm của mặt đối diện với đỉnh đó.

b) Gọi A’ là trọng tâm của BCD . Chứng minh rằng GA = 3GA’

Câu trả lời:

Tương tự, BG, CG, DG tuần tự đi qua các trọng tâm B’, C’, D’ của các tam giác ACD, ABD, ABC.

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 22 trang 55 SGK Hình học 11 nâng cao

Nhìn thấy tất cả: Toán 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 22 trang 55 sgk Hình học 11 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận