Bài 26 trang 121 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bạn đang xem: Bài 26 trang 121 sgk Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 tại thomo.vn Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn số Bài …

Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn số

Bài 26 (trang 121 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải và biện luận các bất phương trình:

a) m (x – m) ≤ x – 1;

b) mx + 6> 2x + 3m

c) (x + 1) k + x

d) (a + 1) x + a + 3 4x + 1

Câu trả lời:

a) m (x – m) ≤ x – 1 (1). ĐIỀU KIỆN: x RẺ

(1) mx – m2 ≤ x – 1 (m – 1) xm2 – Trước tiên

– Nếu m – 1> 0 m> 1 thì xm + 1

– Nếu m – 1

– Nếu m = 1 thì bất phương trình có tập nghiệm R

Sự kết luận. Gọi T1 là tập nghiệm của (1) thì:

m> 1, ta có: TTrước tiên = (-; m + 1]

m 1 = [m + 1; + ∞ );

m = 1, ta có : T1 = R

b) mx + 6 > 2x + 3m (2). ĐKXĐ : ∀ x ∈ R

(2) ⇔ (m -2)x > 3(m – 2)

– Nếu m – 2 > 0 ⇔ m 3

– Nếu m – 2

– Nếu m = 2 thì (2) vô nghiệm

Kết luận. Gọi T2 là tập nghiệm của (2). Khi đó :

m > 2, ta có : T2 = (3; + ∞ )

m 2 = ( – ∞ ; 3)

m = 2 , ta có : T2 = Ө

c) (x + 1)k + x

Nếu k = 2 thì T3 = R (T3 là tập nghiệm của bất phương trình ở câu c))

Nếu k > 2 thì T3 = (- ∞ ; (4 – k)/(k – 2))

Nếu k 3 = ((4 – k)/(k – 2); + ∞ )

d) (a + 1)x + a + 3 ≥ 4x + 1

Gọi T4 là tập nghiệm của bất phương trình : (a + 1)x + a + 3 ≥ 4x + 1, ta có kết quả :

– a = 3, T4 = R

– a > 3 , T4 = [(2 + a)/(3 – a) ; + ∞ )

– a 4 = (- ∞ ; (2 + a)/(3 – a)].

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 26 trang 121 sgk Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Nguồn

Viết một bình luận