Bài 27 trang 121 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bạn đang xem: Bài 27 trang 121 sgk Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 tại thomo.vn Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn số Bài …

Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn số

Bài 27 (trang 121 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:

a) Chúng tôi có:

Hệ thống thiếu kinh nghiệm.

b) Bất đồng đẳng:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 27 trang 121 SGK Đại số 10 nâng cao

Tập nghiệm T = (-; -3)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 27 trang 121 sgk Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận