Bài 29 trang 67 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Bạn đang xem: Bài 29 trang 67 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10 tại thomo.vn Xem lại chương 2 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 29 (trang 67 SGK Hình học 10) Tam giác …

Xem lại chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 29 (trang 67 SGK Hình học 10)

Tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c và có diện tích S. Nếu tăng cạnh BC lên 2 lần và tăng cạnh CA lên 3 lần đồng thời giữ nguyên độ lớn của góc C thì diện tích của tam giác ABC là tam giác mới tạo bởi: A, 2S; B, 3S; C, 4S; Đ, 6S.

Câu trả lời

Đáp án (Đ) 6S.

Giảng giải:

Nếu BC tăng gấp đôi thì a’ = 2.a

Tăng CA lên 3 lần thì b’ = 3b.

Giữ nguyên độ lớn của góc C, sinC’=sinC.

Sau đó :

Giải Toán 10: Bài 29 trang 67 SGK Hình Học 10 |  Giải Toán 10

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 29 trang 67 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận