Bài 3 trang 12 sgk GDCD 11 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế Bài 3 (trang 12 sgk GDCD 11) Hãy cho biết vì sao Đảng t…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 12 sgk GDCD 11 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế Bài 3 (trang 12 sgk GDCD 11) Hãy cho biết vì sao Đảng t… tại …

Bài 1: Công dân với tăng trưởng kinh tế

Bài 3 (trang 12 SGK GDCD 11)

Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Tăng trưởng giáo dục – tập huấn, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?

Câu trả lời:

Đảng ta xác định: Tăng trưởng giáo dục – tập huấn, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, vì:

– Tăng trưởng giáo dục và tập huấn để tạo ra những con người có nhiều tri thức, dân trí cao và có thể làm việc trong nhiều ngành nghề. Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, lao động vào vai trò quan trọng. Lao động là thông minh và là nguồn tài nguyên vô tận. Về thực chất, sự tăng trưởng của tư liệu sản xuất là do sức lao động tạo ra. Giáo dục và tập huấn là quá trình tái tạo và mở rộng sức lao động. Vì vậy, giáo dục và tập huấn sẽ bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng lên sức lao động để quốc gia ngày càng tăng trưởng.

– Tăng trưởng khoa học và công nghệ góp phần hiện đại hóa quốc gia, theo kịp các nước tiên tiến, nền kinh tế quốc gia tăng trưởng, đời sống nhân dân no đủ. Cách mệnh khoa học và công nghệ là một trong ba cuộc cách mệnh quan trọng (cách mệnh dân chủ sở hữu dân, cách mệnh khoa học – kỹ thuật, cách mệnh văn hóa), cách mệnh khoa học và công nghệ chuyển đổi từ một nước có nền kinh tế nông nghiệp. công nghiệp nghèo nàn, lỗi thời thành nước công nghiệp tăng trưởng. Muốn cuộc cách mệnh đó thành công thì phải tăng trưởng giáo dục – tập huấn, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu để tập huấn con người bởi yếu tố con người luôn là yếu tố quyết định sự thành bại. ko.

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 12 sgk GDCD 11
Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế Bài 3 (trang 12 sgk GDCD 11) Hãy cho biết vì sao Đảng t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận