Bài 3 trang 121 SGK Hình học 11

Bạn đang xem: Bài 3 trang 121 SGK Hình học 11 tại thomo.vn bài tập ôn tập chương 3 Bài 3 trang 121 SGK Hình Học 11 Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình …

bài tập ôn tập chương 3

Bài 3 trang 121 SGK Hình Học 11

Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = a và vuông góc với mặt phẳng (ABCD).

a) Chứng minh các cạnh của hình chóp là tam giác vuông.

b) Mặt phẳng (α) đi qua A và vuông góc với cạnh SC cắt SB, AC, SD tuần tự tại B’, C’, D’. Chứng minh rằng B’D’ song song với BD và AB’ vuông góc với SB.

Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Dùng phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

b) Chứng minh AB′ ⊥ (SBC) AB′ SB

Chứng minh rằng hai đường thẳng BD và B′D′ vuông góc với mặt phẳng (SAC).

Giải Toán 11: Bài 3 trang 121 SGK Hình Học 11 |  Giải bài tập Toán 11

b) Chứng minh B’D’ // BD, AB SB

Do SA (ABCD) => SA ⊥ BD.

Lại có BD AC (vì đáy là hình vuông) => BD (SAC) => BD SC (1)

Theo giả thiết SC(AB’C’D’) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: BD // (AB’C’D’)

Giải Toán 11: Bài 3 trang 121 SGK Hình Học 11 |  Giải bài tập Toán 11

=> B’D’ // BD

Giải Toán 11: Bài 3 trang 121 SGK Hình Học 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Toán 11: Bài tập ôn tập chương 3

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 121 SGK Hình học 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận