Bài 3 trang 133 SGK Vật Lý 11 Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Bài 3 (trang 133 SGK…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 133 SGK Vật Lý 11 Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Bài 3 (trang 133 SGK… tại thomo.vn …

Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có dạng đặc thù

Bài 3 (trang 133 SGK Vật Lý 11)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Độ lớn chạm màn hình từ tại tâm của dòng điện tròn:

A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện

B. Tỉ lệ thuận với độ dài đường tròn

C. Tỉ lệ thuận với diện tích hình tròn

D. Tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.

Câu trả lời

Đáp án A

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có dạng đặc thù

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 133 SGK Vật Lý 11
Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Bài 3 (trang 133 SGK…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận