Bài 3 trang 141 SGK Đại số 11

Bạn đang xem: Bài 3 trang 141 SGK Đại số 11 tại thomo.vn Xem lại chương 4 Bài 3 trang 141 SGK Đại số 11 Tên một học trò được mã hóa bởi số 1530. …

Xem lại chương 4

Bài 3 trang 141 SGK Đại số 11

Tên một học trò được mã hóa bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số này là trị giá của một trong các biểu thức A, H, N, O với

Cho biết tên của học trò này, bằng cách thay các chữ số ở trên bằng các ký hiệu biểu thức tương ứng.

Câu trả lời

Hướng dẫn

A: Chia cả tử số và mẫu số cho n.

Hỏi: Nhân số liên hợp rồi chia cả tử số và mẫu số cho n.

N: Chia cả tử số và mẫu số cho n.

O: Chia cả tử số và mẫu số cho 4n.

Giải Toán 11: Bài 3 trang 141 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 141 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Lúc chúng ta thay đổi chữ số 1530 bằng các biểu thức giới hạn tương ứng, chúng ta thu được chữ cái LÊN đó là tên của các học trò đã cho.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 141 SGK Đại số 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận