Bài 3 trang 157 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe Bài 3 trang 157 sgk …

Bạn đang xem: Bài 3 trang 157 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe Bài 3 trang 157 sgk … …

Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện song song. khái niệm của ampe

Bài 3 trang 157 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Hai dây dẫn thẳng, dài, song song đặt trong ko khí. Cường độ dòng điện chạy trong hai dây dẫn bằng nhau và bằng I=1 A. Lực từ trên một đơn vị chiều dài của mỗi dây là 2.10-5 N. Hai dây cách nhau bao nhiêu?

Câu trả lời

Lực tác dụng lên một đơn vị chiều dài của mỗi sợi dây lúc đầu là:

Khoảng cách giữa hai dây là:

Giải bài 3 trang 157 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Đáp số: a = 1 cm

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. khái niệm của ampe

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 157 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe Bài 3 trang 157 sgk …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận