Bài 3 trang 198 SGK Vật lý 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch Bài 3 (trang 198 SGK Vật lý 12) Chọn câu đúng. Phần lớn năng lượng giả…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 198 SGK Vật lý 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch Bài 3 (trang 198 SGK Vật lý 12) Chọn câu đúng. Phần lớn năng lượng giả… tại thomo.vn …

Bài 38: Phản ứng phân hạch

Bài 3 (trang 198 SGK Vật Lý 12)

Chọn câu trả lời đúng.

Phần lớn năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch là

A. Động năng của các nơtron phát ra.

B. Động năng của các mảnh.

C. Năng lượng tỏa ra do bức xạ của các mảnh vỡ.

D. Năng lượng proton của tia ɣ.

Câu trả lời

Câu trả lời GỠ BỎ.

Tri thức cần nhớ

– Sự phân hạch là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình (có phát ra một số nơtron).

– Sự phân hạch của 235U dưới tác dụng của nơtron tỏa ra năng lượng khoảng 200 MeV và duy trì theo quá trình dây chuyền (về khối lượng 235U đủ lớn). Thành phầm của phản ứng phân hạch là hạt nhân chứa nhiều nơtron và chất phóng xạ β−.

– Một phản ứng phân hạch dây chuyền có kiểm soát được tạo ra trong lò phản ứng.

(SGK Vật Lý 12 – Bài 38 trang 197)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 38. Phản ứng phân hạch

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 198 SGK Vật lý 12
Bài 38: Phản ứng phân hạch Bài 3 (trang 198 SGK Vật lý 12) Chọn câu đúng. Phần lớn năng lượng giả…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận