Bài 3 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 51: Các tật của mắt và cách khắc phục Bài 3 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao Mắt cận có điểm …

Bạn đang xem: Bài 3 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 51: Các tật của mắt và cách khắc phục Bài 3 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao Mắt cận …

Bài 51: Các tật về mắt và cách khắc phục

Bài 3 256 trang sgk Vật Lý 11 tăng lên

Mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm và điểm cực cận cách mắt 12,5 cm.

a) Tính độ tụ của kính phải đeo để mắt có thể nhìn rõ những vật ở xa vô cực.

b) Lúc đeo kính, mắt nhìn rõ vật gần nhất bằng bao nhiêu?

Người ta đeo kính sát vào mắt thì quang tâm của kính coi như trùng với quang tâm của mắt.

Câu trả lời

a) Sơ đồ tạo ảnh qua kính:

Đeo kính (L), người cận thị nhìn rõ các vật ở xa (d = ), lúc ảnh ảo của nó qua kính nằm ở cực xa Cv của mắt và kính áp tròng (l = 0).

d’ = l – OCv = 0 – 50 cm = -0,5m

Tiêu cự của kính phải đeo là: f = -0,5m

Độ tụ của kính phải đeo là: D = 1/f = -2 diop

b) Lúc đeo kính (L) người này có điểm cực cận mới Cck lúc ảnh ảo của vật xuất hiện ở cực cận Cc của mắt ko kính :d’c = l – OCc = 0 – 12,5 cm = -12,5 cm

Lúc đeo kính, mắt nhìn thấy điểm gần nhất d. từ mắtc = OCck:

Giải bài 3 trang 256 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Câu trả lời:

a) D = -2 điốt

b) dc= 16,7 cm

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 51. Các tật về mắt và cách khắc phục

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 51: Các tật của mắt và cách khắc phục Bài 3 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao Mắt cận có điểm …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận