Bài 3 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 52: Kính lúp Bài 3 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Dùng một thấu kính có độ +10 điôp để làm …

Bạn đang xem: Bài 3 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 52: Kính lúp Bài 3 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Dùng một thấu kính có độ +10 điôp …

Bài 52: Kính Lúp

Bài 3 trang 259 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Dùng một thấu kính có số +10 điốp để làm kính lúp.

a) Tính số bội giác của kính lúc ngắm chừng ở vô cực.

b) Tính số bội giác của kính và số bội giác lúc ngắm chừng ở điểm cực cận.

Khoảng rõ ngắn nhất của mắt là 15 cm. Mắt được coi là vật đặt sát kính.

Câu trả lời

Tiêu cự của kính lúp đã cho: f = 1/D = 1/10 = 0,1 m = 10 cm

a) Số bội giác của kính lúc ngắm chừng ở vô cực:

b) Lúc nhìn ở điểm cực cận: d’ = d’c= -OCc = -D = -25 cm

Số bội giác của kính lúc nhìn ở điểm cực cận:

Giải bài 3 trang 259 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Số bội giác lúc nhìn về cực cận là: Gc = kc = 3,5

Câu trả lời:

một khúc gỗ = 2,5

b) kc= 3,5; GỖc= 3,5

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 52. Kính lúp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 52: Kính lúp Bài 3 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Dùng một thấu kính có độ +10 điôp để làm …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận