Bài 3 trang 33 sgk GDCD 10 Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng Bài 3 (trang 33 sgk GDCD 10) Trong…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 33 sgk GDCD 10 Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng Bài 3 (trang 33 sgk GDCD 10) Trong… tại thomo.vn Bài …

Bài 5: Sự vận động, tăng trưởng của sự vật, hiện tượng

Bài 3 (trang 33 SGK GDCD 10)

Câu nào sau đây trình bày mối quan hệ giữa lượng và chất? Vì sao?

– Nấu quá chín

– Có công mài sắt nên tuyệt vời

– Kiến lâu ngày cũng đầy tổ

– Đánh bùn xuống ao

Câu trả lời:

– Các câu trình bày mối quan hệ giữa lượng và chất là:

+ Quá chín: Số lượng quá nhiều dẫn tới chất lượng thay đổi.

+ Có công mài sắt có ngày nên kim: Chuyên cần ắt thành công.

+ Kiến lâu ngày cũng đầy tổ: Chuyên cần, nhẫn nại sẽ dẫn tới kết quả tốt.

– Câu ko trình bày mối quan hệ về lượng cần thay đổi là:

+ Thổi bùn xuống ao: Làm việc vô ích.

Nhìn thấy tất cả: giải 10 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , GDCD 10

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 33 sgk GDCD 10
Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng Bài 3 (trang 33 sgk GDCD 10) Trong…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận