Bài 3 trang 42 sgk GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Bài 3 (trang 42 sgk GDCD 11)  Khi nước ta …

Bạn đang xem: Bài 3 trang 42 sgk GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Bài 3 (trang 42 sgk GDCD 11)  Khi nước ta … tại thomo.vn …

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 3 (trang 42 SGK GDCD 11)

Lúc nước ta là thành viên của Tổ chức Thương nghiệp toàn cầu (WTO), theo ông, tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo chiều hướng nào (thuận tiện hay quyết liệt)? Vì sao?

Câu trả lời:

– Lúc nước ta là thành viên của Tổ chức Thương nghiệp Toàn cầu, theo tôi, tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo chiều hướng gay gắt và quyết liệt.

– Do trình độ tăng trưởng cạnh tranh ko đồng đều và lợi ích kinh tế không giống nhau giữa nhóm nước công nghiệp tăng trưởng và nhóm nước đang tăng trưởng (trong đó có Việt Nam) nên cạnh tranh sẽ gay gắt và mang tính quyết định. Nó yêu cầu một sự thay đổi mạnh mẽ ở nước ta.

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 42 sgk GDCD 11
Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Bài 3 (trang 42 sgk GDCD 11) Khi nước ta …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận