Bài 3 trang 44 sgk Địa lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Bài 3 (trang 44 sgk Địa lí 12) Dựa vào bảng số liệu sau L…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 44 sgk Địa lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Bài 3 (trang 44 sgk Địa lí 12) Dựa vào bảng số liệu sau L… …

Bài 9: Tự nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 3 (trang 44 SGK Địa lý 12)

Dựa vào bảng số liệu sau

Lượng mưa, bốc hơi và thăng bằng ẩm một số vị trí

Nơi

Lượng mưa (mm)

Lượng bay hơi (mm)

Thăng bằng độ ẩm (m)

Hà Nội

1667

989

+ 678

Huế

2868

1000

+ 1868

Thị thành. Hồ Chí Minh

1931

1686

+245

So sánh và nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và thăng bằng ẩm của 3 vị trí trên. Giảng giải.

Câu trả lời:

– Lượng mưa không giống nhau giữa Hà Nội và Thị thành Hồ Chí Minh, cao nhất ở Huế với 2868 mm và thấp nhất ở Hà Nội với 1667mm

– Lượng bốc hơi cao nhất là TP.HCM với 1686mm và thấp nhất là Hà Nội với 989mm

– Thăng bằng ẩm cao nhất ở Huế với +1868m và thấp nhất ở TP.HCM với +245m

Nhìn thấy tất cả Bài đàm thoại 12: Bài 9. Tự nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 12 , Địa lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 44 sgk Địa lí 12
Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Bài 3 (trang 44 sgk Địa lí 12) Dựa vào bảng số liệu sau L…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận