Bài 3 trang 65 sgk GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước …

Bạn đang xem: Bài 3 trang 65 sgk GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước … tại thomo.vn …

Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước

Bài 3 (trang 65 SGK GDCD 11)

Thành phần kinh tế nhà nước là gì? Phân tích vai trò của thành phần kinh tế nhà nước. Theo em, cần phải làm gì để tăng cường vai trò của thành phần kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay?

Câu trả lời:

Thành phần kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

– Kinh tế nhà nước bao gồm doanh nghiệp nhà nước, quỹ dự trữ quốc gia, quỹ bảo hiểm nhà nước và tài sản nhà nước đưa vào sản xuất kinh doanh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, giữ những vị trí, lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường trong nước. hiện thời chúng ta.

Để tăng cường vai trò của khu vực kinh tế nhà nước hiện nay, cần…

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 65 sgk GDCD 11
Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận