Bài 3 trang 7 SGK Hình học 11 Bài 2: Phép tịnh tiến Bài 3 trang 7 SGK Hình học 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 7 SGK Hình học 11 Bài 2: Phép tịnh tiến Bài 3 trang 7 SGK Hình học 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (… tại thomo.vn …

Bài 2: Các phép dịch

Bài 3 trang 7 SGK Hình Học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các vectơ v = (-1; 2), A(3; 5), B(-1; 1) và đường thẳng d có phương trình x – 2y + 3 = 0.

một. Tìm tọa độ các điểm A’, B’ theo trật tự là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo vectơ v .

b. Tìm tọa độ điểm C sao cho A là ảnh của C qua phép tịnh tiến theo vectơ v

c. Tìm phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến đối với v .

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến: Phép tịnh tiến theo véc tơ v(a;b) biến điểm M(x;y) thành điểm M'(x’;y’). sau đó

Giải Toán 11: Bài 3 trang 7 SGK Hình Học 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 7 SGK Hình Học 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Phép tịnh tiến

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 7 SGK Hình học 11
Bài 2: Phép tịnh tiến Bài 3 trang 7 SGK Hình học 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận