Bài 3 trang 72 sgk Địa Lí 11 BÀI 8: LIÊN BANG NGA (tiếp theo) TIẾT 2. KINH TẾ Bài 3 trang 72 sgk Địa Lí 11 Nêu tên những ngành…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 72 sgk Địa Lí 11 BÀI 8: LIÊN BANG NGA (tiếp theo) TIẾT 2. KINH TẾ Bài 3 trang 72 sgk Địa Lí 11 Nêu tên những ngành… tại …

BÀI 8: LIÊN BANG NGA (tiếp theo)

MỤC 2. KINH TẾ

Bài 3 trang 72 SGK Địa lý 11

Kể tên những ngành nhưng mà LB Nga đã hợp tác với Việt Nam (quá khứ và hiện nay):

Câu trả lời

– Công nghiệp dầu mỏ

– Ngành thủy điện

Nhìn thấy tất cả Vị trí thứ 11: Bài 8. Liên bang Nga (tiếp theo)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 11 , Địa lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 72 sgk Địa Lí 11
BÀI 8: LIÊN BANG NGA (tiếp theo) TIẾT 2. KINH TẾ Bài 3 trang 72 sgk Địa Lí 11 Nêu tên những ngành…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận