Bài 32 trang 212 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác Bài 32 (trang 212 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): …

Bạn đang xem: Bài 32 trang 212 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác Bài 32 (trang 212 sgk Đại Số và Giải …

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 32 (trang 212 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chứng minh rằng:

a) Hàm số y=tanx thỏa mãn hệ thức y’ – y2 – 1 = 0

b) Hàm số y=cot2x thỏa mãn hệ thức y’ + 2y2 + 2 = 0

Câu trả lời:

a) Ta có y’ = 1 + tan2x. Do đó y’ – y2 – 1 = (1 + tan2x) – rám nắng2x – 1 = 0

b) Ta có y’ = -2(1 + cot22 lần). Do đó y’ + 2y2 + 2 = -2(1 + cũi22x) + 2 cũi22x + 2 = 0

Nhìn thấy tất cả: Toán lớp 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 32 trang 212 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác Bài 32 (trang 212 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận