Bài 33 trang 76 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 33 trang 76 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao tại thomo.vn Luyện tập (trang 76) Bài 33 (trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên): …

Luyện tập (trang 76)

Bài 33 (trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Tung 2 viên xúc xắc đồng thời. Tìm xác suất để số chấm xuất hiện trên hai mặt của hai con súc sắc nhỏ hơn 2.

Câu trả lời:

Số kết quả có thể xảy ra là 36. Có 8 kết quả thuận tiện: (1;3),(2;4),(3;5),(4;6) và các hoán vị của nó.

Vậy xác suất tìm được là 8/36 = 2/9 .

Nhìn thấy tất cả: Toán 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 33 trang 76 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận