Bài 38 trang 213 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao Luyện tập (trang 212-113) Bài 38 (trang 213 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Cho hàm số y =…

Bạn đang xem: Bài 38 trang 213 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao Luyện tập (trang 212-113) Bài 38 (trang 213 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Cho hàm …

Luyện tập (trang 212-113)

Bài 38 (trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Cho hàm y = cos2x + msinx (m là thông số) có đồ thị là (C). Tìm m trong mỗi trường hợp sau:

a) Tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = π có hệ số góc bằng 1.

b) Hai tiếp tuyến của (C) tại các điểm có tọa độ x = -π/4 và x = π/3 thì song song với nhau hoặc trùng nhau.

Câu trả lời:

Giả sử f(x) = cos2x + msinx, ta có:

f'(x) = -2sin2x + mcosx

a) Hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại điểm có tọa độ x = π là:

f'(π) = -2sin2π + mcosπ

Vậy f'(π) = 1 ⇔ m = -1

Nhìn thấy tất cả: Toán lớp 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 38 trang 213 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Luyện tập (trang 212-113) Bài 38 (trang 213 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): Cho hàm số y =…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận