Bài 39 trang 68 sgk Hình học 11 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 39 trang 68 sgk Hình học 11 nâng cao tại thomo.vn Bài 4: Hai mặt phẳng song song Bài 39 (trang 68 SGK Hình học 11 tăng lên): Cho hình chóp …

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Bài 39 (trang 68 SGK Hình học 11 tăng lên):

Cho hình chóp cụt ABC.A’B’C’ có đáy lớn ABC và các cạnh bên AA’, BB’, CC’. Gọi M, N, P tuần tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA và M’, N’, P’ tuần tự là trung điểm của các cạnh A’B’, B’C’, C’A’ . Chứng minh MNP. M’N’P’ là hình chóp cụt.

Câu trả lời:

Gọi S là giao điểm của các cạnh AA’, BB’, CC’ của hình chóp cụt do A’B’//AB và M’, M là trung điểm của A’B’, AB nên MM’ đi. thông qua S. Tương tự, NN’ PP’ đi qua S.

Vậy MM’, NN’, PP’ đồng quy tại điểm S.

Ta có (M’N’P’) // (MNP) nên MNP. M’N’P’ là hình bị cắt cụt

Nhìn thấy tất cả: Toán lớp 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 39 trang 68 sgk Hình học 11 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận