Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11

Bạn đang xem: Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11 tại thomo.vn Xem lại chương 4 Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11 Có nhận xét gì về bội số của cấp số …

Xem lại chương 4

Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11

Có nhận xét gì về bội số của cấp số nhân lùi vô hạn?

Cho một ví dụ về một cấp số nhân lùi vô hạn có một cấp số nhân âm và một cấp số nhân lùi vô hạn có một cấp số nhân dương và tính tổng các đơn vị quản lý số nhân đó.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng khái niệm và công thức để tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 4 trang 142 SGK Đại số 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Tóm tắt

Viết một bình luận