Bài 4 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản Bài 4 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao Tạ…

Bạn đang xem: Bài 4 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản Bài 4 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng …

Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Bài 4 trang 151 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Tại tâm của dòng điện tròn có cường độ I = 5A, chạm màn hình từ B = 31,4.10. đã được đo đếm-6 T. Đường kính của dòng điện đó là bao nhiêu?

Câu trả lời

Chạm màn hình từ tại tâm O của dòng điện tròn:

Bán kính của dòng điện trên là:

Giải bài 4 trang 151 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Đường kính của dòng điện đó là: D = 2.R = 2.0,1 = 0,2m

Đáp số: D = 0,2m

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 4 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản Bài 4 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao Tạ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận