Bài 4 trang 166 sgk Địa lí 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ  Bài 4 (trang 166 sgk Đ…

Bạn đang xem: Bài 4 trang 166 sgk Địa lí 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ  Bài 4 (trang 166 sgk Đ… tại …

Bài 36: Vấn đề tăng trưởng kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 4 (trang 166 SGK Địa lý 12)

Vì sao việc tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc thù quan trọng trong việc định hình cơ cấu kinh tế của vùng?

Câu trả lời:

– Tăng mạnh giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các vùng, các nước

– Thay đổi sự phân công lao động trong vùng

– Tạo điều kiện khai thác tài nguyên tài nguyên

– Thắt chặt liên kết giữa các vùng kinh tế

Nhìn thấy tất cả Bài đàm thoại 12: Bài 36. Vấn đề tăng trưởng kinh tế – xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 12 , Địa lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 4 trang 166 sgk Địa lí 12
Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ Bài 4 (trang 166 sgk Đ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận