Bài 4 trang 173 sgk Địa lí 12 Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Bài 4 (trang 173 sgk Địa lí 12) Hãy chứng minh rằn…

Bạn đang xem: Bài 4 trang 173 sgk Địa lí 12 Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Bài 4 (trang 173 sgk Địa lí 12) Hãy chứng minh rằn… tại …

Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Bài 4 (trang 173 SGK Địa lý 12)

Chứng minh thế mạnh thủy điện của Tây Nguyên đang được phát huy và đây sẽ là động lực tăng trưởng kinh tế – xã hội của vùng.

Câu trả lời:

– Tây Nguyên là vùng có tiềm năng thủy điện lớn thứ hai cả nước và đang được khai thác, sử dụng ngày càng hiệu quả.

– Hiện nay trong vùng đã và đang xây dựng hàng loạt các nhà máy thủy điện trong vùng:

+ Các nhà máy thủy điện trên sông Xe San gồm YaLy (720MW, tháng 4/2002), Xe San 3, Xe San 3A, Xe San 4 lúc đưa vào vận hành có công suất 1500 MW.

+ Các nhà máy thuỷ điện trên sông Xrêpôc, tổng công suất 600 MW, trong đó lớn nhất là Buôn Kuốp (280MW, 2003), Buôn Tua Srah (85MW, 2004), Xrêpôc 3 (137MW). ), Xre Poc 4 (33MW) và upgrade nhà máy Dray Hling 28MW.

+ Các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai: Đại Ninh (300 MW), Đồng Nai 3 (MW), Đồng Nai 4 (340 MW) đang được xây dựng và đưa vào vận hành trong thời kì tới.

– Việc xây dựng các nhà máy thủy điện, tạo điều kiện cho vùng khai thác hiệu quả các thế mạnh kinh tế, xúc tiến sự tăng trưởng của vùng:

+ Khai thác và chế biến bôxit, lâm thổ sản, thành phầm cây công nghiệp.

+ Đảm bảo nguồn nước tưới.

+ Tăng trưởng du lịch, nuôi trồng thủy sản

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 12: Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 12 , Địa lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 4 trang 173 sgk Địa lí 12
Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Bài 4 (trang 173 sgk Địa lí 12) Hãy chứng minh rằn…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận