Bài 4 trang 179 SGK Đại số 11 Ôn tập cuối năm Bài 4 trang 179 SGK Đại số 11 Trong một bệnh viện có 40 bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có…

Bạn đang xem: Bài 4 trang 179 SGK Đại số 11 Ôn tập cuối năm Bài 4 trang 179 SGK Đại số 11 Trong một bệnh viện có 40 bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có… …

Nhận định cuối năm

Bài 4 trang 179 SGK Đại số 11

Trong một bệnh viện có 40 lang y phẫu thuật. Có bao nhiêu cách chỉ định mổ nếu mỗi trường hợp gồm:

a) Một lang y phẫu thuật và một lang y phụ tá?

b) Một lang y phẫu thuật và bốn lang y phụ tá?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức tổ hợp.

a) Có 40 cách chọn lang y phẫu thuật, ứng với mỗi cách chọn lang y phẫu thuật có 39 cách chọn lang y phụ. Theo quy tắc nhân tất cả là:

40.39 = 1560 (cách) phân phẫu thuật.

b) – Chọn lang y phẫu thuật: Có 40 cách chọn.

– Chọn 4 lang y phụ: Chọn trùng hợp tổ hợp 4 người trong số 39 lang y còn lại

Đúng làm thế nào để lựa chọn

⇒ Có tất cả: 40. = 3290040 cách chọn 1 lang y phẫu thuật và 4 lang y phụ.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 4 trang 179 SGK Đại số 11
Ôn tập cuối năm Bài 4 trang 179 SGK Đại số 11 Trong một bệnh viện có 40 bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận