Bài 4 trang 198 SGK Vật lý 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch Bài 4 (trang 198 SGK Vật lý 12) Hoàn chỉnh các phản ứng: Lời giải ∗ Xé…

Bạn đang xem: Bài 4 trang 198 SGK Vật lý 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch Bài 4 (trang 198 SGK Vật lý 12) Hoàn chỉnh các phản ứng: Lời giải ∗ Xé… tại …

Bài 38: Phản ứng phân hạch

Bài 4 (trang 198 SGK Vật Lý 12)

Hoàn thành các phản ứng:

Câu trả lời

∗ Xét phản ứng:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 4 trang 198 SGK Vật Lý 12 –

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích: 0 + 92 = 39 + Z → Z = 53

Vận dụng định luật bảo toàn số nuclon: 1 + 235 = 94 + 140 + 1X → X = 2

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 4 trang 198 SGK Vật Lý 12 –

∗ Xét phản ứng:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 4 trang 198 SGK Vật Lý 12 –

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích: 0 + 92 = Z + 52 → Z = 40

Vận dụng định luật bảo toàn số nuclon: 1 + 235 = 95 + 138 + xx = 3

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 4 trang 198 SGK Vật Lý 12 –

Tri thức cần nhớ

– Sự phân hạch là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình (có phát ra một số nơtron).

– Sự phân hạch của 235U dưới tác dụng của nơtron tỏa ra năng lượng khoảng 200 MeV và duy trì theo quá trình dây chuyền (về khối lượng 235U đủ lớn). Thành phầm của phản ứng phân hạch là hạt nhân chứa nhiều nơtron và chất phóng xạ β−.

– Một phản ứng phân hạch dây chuyền có kiểm soát được tạo ra trong lò phản ứng.

(SGK Vật Lý 12 – Bài 38 trang 197)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 38. Phản ứng phân hạch

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 4 trang 198 SGK Vật lý 12
Bài 38: Phản ứng phân hạch Bài 4 (trang 198 SGK Vật lý 12) Hoàn chỉnh các phản ứng: Lời giải ∗ Xé…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận