Bài 4 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 51: Các tật của mắt và cách khắc phục Bài 4 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao Mắt viễn nhìn rõ…

Bạn đang xem: Bài 4 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 51: Các tật của mắt và cách khắc phục Bài 4 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao Mắt viễn …

Bài 51: Các tật về mắt và cách khắc phục

Bài 4 256 trang sgk Vật Lý 11 tăng lên

Mắt viễn thị có thể nhìn rõ các vật đặt cách mắt gần nhất 40 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 cm trong hai trường hợp:

a) Kính đeo mắt

b) Kính cách mắt 1cm

Câu trả lời

Sơ đồ tạo ảnh qua kính:

đtối thiểu = dc lúc D’tối thiểu = đ’c = l – OCc

a) Kính cận sát mắt nên l = 0

đc = dtối thiểu = 25 cm = 0,25 m lúc d’tối thiểu = đ’c = -OCc = -40cm = -0,4m

Tụ quang của kính phải đeo là:

Giải Bài 4 trang 256 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

b) Kính cách mắt l = 1 cm

đc = dtối thiểu = 25 – 1 = 24 cm = 0,24 m lúc d’tối thiểu = đ’c = 1 – OCc = 1 – 40 = -39 cm = -0,39 m

Nước ngưng tụ của thủy tinh là:

Giải Bài 4 trang 256 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Câu trả lời:

a) Đ = 1,5 đp

b) Đ = 1,6 đp

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 51. Các tật về mắt và cách khắc phục

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 4 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 51: Các tật của mắt và cách khắc phục Bài 4 trang 256 sgk Vật Lý 11 nâng cao Mắt viễn nhìn rõ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận