Bài 4 trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao Bài 1: Sự điện li Bài 4 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao) Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KC…

Bạn đang xem: Bài 4 trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao Bài 1: Sự điện li Bài 4 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao) Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. …

Bài 1: Sự điện phân

Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 11 tăng lên)

Chất nào sau đây ko dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan

B. KOH nóng chảy

C. MgCl2tan chảy

D. HI trong dung môi nước

Câu trả lời:

Đáp án A

KCl rắn khan là chất ko dẫn điện, vì KCl rắn khan ko phân li thành ion nên ko dẫn điện được.

Nhìn thấy tất cả: Hóa học 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Bài 4 trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao
Bài 1: Sự điện li Bài 4 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao) Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KC…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận