Bài 4 trang 73 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 4 trang 73 sgk Vật Lý 11 nâng cao tại thomo.vn Bài 14: Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ Bài 4 trang 73 …

Bài 14: Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Bài 4 trang 73 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Hai pin được ghép với nhau theo sơ đồ hình 14.12. Tìm cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B trong các trường hợp sau:

a) Hai pin mắc tiếp nối (hình 14.12a) có emf và điện trở trong rTrước tiênvà r2 Sự khác lạ.

b) Hai pin ghép ngược xung (hình 14.12b) có emf và điện trở tương ứngTrước tiênrTrước tiên2r2 (ℰ)Trước tiên >2)

Câu trả lời

a) Sơ đồ (a)

Giả sử chiều của dòng điện như trong hình:

Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch:

Giải bài 4 trang 73 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa nguồn điệnTrước tiên:

Giải bài 4 trang 73 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Có xuất xứ từ:

Giải bài 4 trang 73 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

b) Sơ đồ (b)

Giải bài 4 trang 73 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Giả sử chiều của dòng điện như hình vẽ. Tại thời khắc đó,Trước tiên là máy phát và2 là người nhận.

Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch:

Giải bài 4 trang 73 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chứa máy thu2:

Giải bài 4 trang 73 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 14. Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 4 trang 73 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận