Bài 40 trang 216 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao Bài 4: Vi phân Bài 40 (trang 216 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Tính vi phân của các hàm …

Bạn đang xem: Bài 40 trang 216 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao Bài 4: Vi phân Bài 40 (trang 216 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Tính vi …

Bài 4: Vi Phân

Bài 40 (trang 216 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Tính vi phân của các hàm sau:

a) y = x/(a + b) (a và b là các hằng số)

b) y = xsinx

c) y = x2+ tội tình2x

d) y = tan3x

Câu trả lời:

a) Vi phân của hàm số y = √x/(a + b) là y’ = 1/[2(a + b)] đê = 1/[2(a + b)√x]dx

b) Vi phân của hàm số y = xsinx là y’ = sinx + cosx dy = y’dy = (sinx + xcosx)dx

c) Vi phân của hàm số y = tan3x là dy = y’dy = (2x + sin2x)dx

d) Vi phân của hàm số y = tan3x là dy = y’dy = 3tan2x(1 + tân2x)dx

Nhìn thấy tất cả: Toán lớp 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 40 trang 216 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Bài 4: Vi phân Bài 40 (trang 216 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): Tính vi phân của các hàm …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận