Bài 5 trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao Bài 2: Phân loại các chất điện li Bài 5 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao) Tính nồng độ mol của catio…

Bạn đang xem: Bài 5 trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao Bài 2: Phân loại các chất điện li Bài 5 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao) Tính nồng độ mol của catio… …

Bài 2: Phân loại chất điện li

Bài 5 (trang 10 SGK Hóa 11 tăng lên)

Tính nồng độ mol của các cation và anion trong các dung dịch sau:

a) Ba(KHÔNG3)20,10M.

b) HNO30,020M.

c) KOH 0,010M.

Câu trả lời:

a) Ba(KHÔNG3)2→ bố2++ 2KHÔNG3

0,1M → 0,1M → 0,2M

b) HNO3→ BẠN BÈ++ KHÔNG3

0,02M → 0,02M → 0,02M

c) KOH → K++ Ôi

0,01M → 0,01M → 0,01M

Nhìn thấy tất cả: Hóa học 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Bài 5 trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao
Bài 2: Phân loại các chất điện li Bài 5 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao) Tính nồng độ mol của catio…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận