Bài 5 trang 115 SGK Vật lý 12 Bài 22: Sóng điện từ Bài 5 (trang 115 SGK Vật lý 12) Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng ph…

Bạn đang xem: Bài 5 trang 115 SGK Vật lý 12 Bài 22: Sóng điện từ Bài 5 (trang 115 SGK Vật lý 12) Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng ph… tại …

Bài 22: Sóng điện từ

Bài 5 (trang 115 SGK Vật Lý 12)

Hình nào sau đây trình diễn đúng phương và chiều của cường độ điện trường E, chạm màn hình từ B, vận tốc V của một sóng điện từ?

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 5 trang 115 SGK Vật Lý 12 –

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 5 trang 115 SGK Vật Lý 12 –

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 5 trang 115 SGK Vật Lý 12 –

A. Hình a

B. Hình b

C. Hình c

D. Hình d

Câu trả lời

CÂU TRẢ LỜI

Tri thức cần nhớ

Sóng điện từ là trường điện từ lan truyền trong ko gian.

Sóng điện từ là sóng ngang.

Bài tập Vật Lý 12: Bài 22. Sóng điện từ |  Giải thích 12

tại một điểm luôn tạo thành một tam giác vuông. Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ xoành xoạch cùng pha với nhau.

– Sóng điện từ truyền được trong chân ko và trong chất điện môi. Lúc họp mặt phân cách giữa hai môi trường, nó sẽ phản xạ và khúc xạ.

Sóng vô tuyến là sóng điện từ được sử dụng trong thông tin liên lạc vô tuyến. Chúng có bước sóng từ vài mét tới vài km. Sóng ngắn phản xạ tốt trong tầng điện ly và trên mặt đất.

(SGK Vật Lý 12 – Bài 22 trang 114)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 22. Sóng điện từ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 5 trang 115 SGK Vật lý 12
Bài 22: Sóng điện từ Bài 5 (trang 115 SGK Vật lý 12) Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng ph…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận