Bài 5 trang 133 SGK Vật Lý 11 Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Bài 5 (trang 133 SGK…

Bạn đang xem: Bài 5 trang 133 SGK Vật Lý 11 Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Bài 5 (trang 133 SGK… tại thomo.vn …

Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có dạng đặc thù

Bài 5 (trang 133 SGK Vật Lý 11)

So sánh chạm màn hình từ bên trong hai dây dẫn sau:

Câu trả lời

Chạm màn hình từ bên trong ống 1:

Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 5 trang 133 SGK Vật Lý 11 |  Giải thích 11

Chạm màn hình từ bên trong ống 2:

Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 5 trang 133 SGK Vật Lý 11 |  Giải thích 11

=> BỎ2 > BỎtrước nhất

Vậy chạm màn hình từ bên trong ống 2 lớn hơn.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có dạng đặc thù

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 5 trang 133 SGK Vật Lý 11
Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Bài 5 (trang 133 SGK…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận