Bài 5 trang 179 SGK Đại số 11 Ôn tập cuối năm Bài 5 trang 179 SGK Đại số 11 Tìm số hạng không chứa a trong khai triển của nhị t…

Bạn đang xem: Bài 5 trang 179 SGK Đại số 11 Ôn tập cuối năm Bài 5 trang 179 SGK Đại số 11 Tìm số hạng không chứa a trong khai triển của nhị t… …

Giám định cuối năm

Bài 5 trang 179 SGK Đại số 11

Tìm số hạng ko chứa a trong triển khai nhị thức:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức triển khai nhị thức Newton.

Để tìm số hạng ko chứa aa ta làm cho số mũ của x bằng 0.

Số hạng chung của triển khai là:

Giải Toán 11: Bài 5 trang 179 SGK Đại Số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Số hạng ko chứa a tương ứng với 5k – 30 = 0 ⇔ k = 6.

Thứ hạng đó là: Giải Toán 11: Bài 5 trang 179 SGK Đại Số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 5 trang 179 SGK Đại số 11
Ôn tập cuối năm Bài 5 trang 179 SGK Đại số 11 Tìm số hạng không chứa a trong khai triển của nhị t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận