Bài 5 trang 194 SGK Vật lý 12 Bài 37: Phóng xạ Bài 5 (trang 194 SGK Vật lý 12) Hãy chọn câu đúng. Trong quá trình phóng xạ, số …

Bạn đang xem: Bài 5 trang 194 SGK Vật lý 12 Bài 37: Phóng xạ Bài 5 (trang 194 SGK Vật lý 12) Hãy chọn câu đúng. Trong quá trình phóng xạ, số … tại …

Bài 37: Bức xạ

Bài 5 (trang 194 SGK Vật Lý 12)

Hãy chọn câu đúng.

Trong quá trình phóng xạ, số hạt nhân bị phân rã giảm dần theo thời kì t theo quy luật

Câu trả lời

Câu trả lời DỄ DÀNG.

Số hạt nhân phân rã của nguồn giảm dần theo thời kì t theo quy luật hàm mũ: N = N.e-λt

Tri thức cần nhớ

Phóng xạ là sự phân rã tự phát của một hạt nhân ko ổn định.

– Số hạt nhân phân rã của nguồn giảm theo cấp số nhân: N=Ne−λt

Chu kỳ bán rã được đưa ra bởi:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 37. Hiện tượng phóng xạ |  Giải thích 12

Các dạng phóng xạ:

+ α . sự bức xạ

+ bức xạ β-

+ Phóng xạ β+

+ Bức xạ

Bức xạ γ thường xuất hiện trong các phản ứng hạt nhân, hoặc trong các bức xạ αα hoặc β−, β+.

– Bức xạ tự nhiên và bức xạ nhân tạo.

(SGK Vật Lý 12 – Bài 37 trang 193)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 37. Hiện tượng phóng xạ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 5 trang 194 SGK Vật lý 12
Bài 37: Phóng xạ Bài 5 (trang 194 SGK Vật lý 12) Hãy chọn câu đúng. Trong quá trình phóng xạ, số …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Bài 4 trang 136 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Viết một bình luận