Bài 5 trang 225 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 5 trang 225 sgk Vật Lý 10 nâng cao tại thomo.vn Bài 45: Định luật Boyle-Mariot Bài 5 (trang 225 SGK Vật Lý 10 tăng lên) Nén đẳng nhiệt khí từ …

Bài 45: Định luật Boyle-Mariot

Bài 5 (trang 225 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Nén đẳng nhiệt khí từ thể tích 9l tới thể tích 6l thì áp suất tăng thêm một lượng Δp = 50kPa. Áp suất lúc đầu của khí là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Vì quá trình chuyển đổi khí là đẳng nhiệt, sau đó:

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Nâng Cao Vật Lý 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 5 trang 225 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận