Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 10

Bạn đang xem: Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 10 tại thomo.vn Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý …

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Cho hai lực đồng quy có độ lớn 9 N và 12 N.

một. Độ lớn của lực thuần có trị giá nào sau đây?

  1. 1 NỮ
  2. 2 NỮ
  3. 15 NỮ
  4. 25 NỮ

b. Góc giữa hai lực đồng quy là bao nhiêu?

Câu trả lời

a) Chọn C.

Vận dụng quy tắc hình bình hành:

Vì 0o α 180o nên -1 α 1 → | FTrước tiên – F2| F ≤ | FTrước tiên + F2|

Thay số ta được: | 9 – 15 | ≤ F ≤ | 9 + 15 | ⇔ 3 ≤ F ≤ 21 → F = 15 N thỏa mãn.

b) Ta có: 152= 92+ 122 do đó cosα = 0 → α = 90o → góc giữa hai lực đồng quy là 90o.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận