Bài 5 trang 65 sgk GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước …

Bạn đang xem: Bài 5 trang 65 sgk GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước … tại thomo.vn …

Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước

Bài 5 (trang 65 SGK GDCD 11)

Trình diễn khái niệm, cơ cấu và vai trò của kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay.

Câu trả lời:

– Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, có vai trò quan trọng và là một trong những động lực của nền kinh tế.

– Cơ cấu và vai trò của KTTN ở nước ta hiện nay:

+ Kinh tế cá thể, tiểu chủ, dựa trên hình thức sở hữu tư nhân nhỏ về tư liệu sản xuất và sức lao động của bản thân người lao động. Trong kinh tế cá thể, tiểu chủ có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành nghề, có điều kiện phát huy nhanh, có hiệu quả tiềm năng về vốn, lao động, tay nghề của từng gia đình, từng người lao động. Vì vậy, việc mở rộng sản xuất kinh doanh của kinh tế cá thể, tiểu nông được Nhà nước khuyến khích.

+ Kinh tế tư bản tư nhân dựa trên cơ chế sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Kinh tế tư bản tư nhân có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế thị trường, khắc phục việc làm cho người lao động, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế quốc gia nên cần được khuyến khích. tăng trưởng trong các ngành, nghề sản xuất kinh doanh nhưng pháp luật ko cấm.

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 5 trang 65 sgk GDCD 11
Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận