Bài 5 trang 79 sgk Sinh 11 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 5 trang 79 sgk Sinh 11 nâng cao tại thomo.vn Bài 19. Chức Năng Hệ Tuần Hoàn Bài 5 trang 79 SGK Sinh lớp 11 tăng lên Chọn “từ” và cụm …

Bài 19. Chức Năng Hệ Tuần Hoàn

Bài 5 trang 79 SGK Sinh lớp 11 tăng lên

Chọn “từ” và cụm từ thích hợp trong các từ và cụm từ sau: mở, đóng; tâm nhĩ co, tâm nhĩ giãn; Tâm thất co, tâm thất giãn điền vào chỗ trống ghi lại (1, 2, … 6) trong các câu dưới đây:

Câu trả lời

Van nhĩ thất luôn…(1) và cho…(2)…lúc…(3)…

Van tổ chim (hay van động-tâm thất hay còn gọi là van bán nguyệt) xoành xoạch …(4)… và chỉ …(5)… lúc ..(6)…

1. Mở 2. Đóng 3. Tâm thất co lại 4. Đóng 5. Mở

Nhìn thấy tất cả Giải 11 tăng lên: Bài 19. Chức Năng Hệ Tuần Hoàn

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Bài 5 trang 79 sgk Sinh 11 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận