Bài 59 trang 218 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 6 Bài 59 (trang 218 SGK Đại Số 10 nâng cao) Chứng minh rằng với …

Bạn đang xem: Bài 59 trang 218 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 6 Bài 59 (trang 218 SGK Đại Số 10 nâng …

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 6

Bài 59 (trang 218 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng với mọi α, β ta có:

cos(α+β).sin〖(α-β)+cos(β+γ).sin(β-γ)+cos(γ+α).sin(γ-α)=0

Câu trả lời:

cos(α+β).sin(α-β)+cos(β+γ).sin(β-γ)+cos(γ+α).sin(γ-α)

=1/2[sin(α-β-α-β)+sin(α-β+α+β)+sin(β-γ-β-γ)+sin(β-γ+β+γ)+sin(γ-α-γ-α)+sin(γ-α+γ+α)]

=1/2 [-sin2β+sin2α-sin2γ+sin2β-sin2α+sin2γ ]= 0 (đpcm)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 59 trang 218 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 6 Bài 59 (trang 218 SGK Đại Số 10 nâng cao) Chứng minh rằng với …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận