Bài 6 trang 124 SGK Vật Lý 11 Bài 19: Từ trường Bài 6 (trang 124 SGK Vật Lý 11) Phát biểu nào dưới đây đúng? Từ trường không tư…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 124 SGK Vật Lý 11 Bài 19: Từ trường Bài 6 (trang 124 SGK Vật Lý 11) Phát biểu nào dưới đây đúng? Từ trường không tư… tại thomo.vn …

Bài 19: Từ trường

Bài 6 (trang 124 SGK Vật Lý 11)

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Từ trường ko tương tác với

A. Điện tích chuyển động

B. Các điện tích đang đứng yên.

C. Nam châm đứng yên.

D. Nam châm chuyển động.

Câu trả lời

Đáp án: BỎ

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 19. Từ trường

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 6 trang 124 SGK Vật Lý 11
Bài 19: Từ trường Bài 6 (trang 124 SGK Vật Lý 11) Phát biểu nào dưới đây đúng? Từ trường không tư…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận