Bài 6 trang 128 sgk Vật Lý 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ  Bài 6 (trang 128 sgk Vật Lý 11)  Phần tử dòng điện   nằm trong từ trư…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 128 sgk Vật Lý 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ  Bài 6 (trang 128 sgk Vật Lý 11)  Phần tử dòng điện   nằm trong từ trư… tại thomo.vn …

Bài 20: Lực từ. quy nạp

Bài 6 (trang 128 SGK Vật Lý 11)

yếu tố ngày nay

Trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng. Phải đặt hàng

Cách cho lực từ:

a) Nằm ngang.

b) Bằng 0 .

Câu trả lời

a) Phải đặt hàng

ko song song với các đường sức từ.

b) Phải đặt hàng

song song với các đường sức từ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 20. Lực từ. quy nạp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 6 trang 128 sgk Vật Lý 11
Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ Bài 6 (trang 128 sgk Vật Lý 11) Phần tử dòng điện nằm trong từ trư…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận