Bài 6 trang 133 SGK Vật Lý 10 Bài 24: Công và Công suất Bài 6 (trang 133 SGK Vật Lý 10) Một người kéo 1 hòm gỗ có khối lượng 80…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 133 SGK Vật Lý 10 Bài 24: Công và Công suất Bài 6 (trang 133 SGK Vật Lý 10) Một người kéo 1 hòm gỗ có khối lượng 80… …

Bài 24: Công và Năng Lượng

Bài 6 (trang 133 SGK Vật Lý 10)

Một người kéo một hộp gỗ có khối lượng 80 kg trượt trên mặt sàn nhờ một sợi dây tạo với nhau một góc 30 .o so với phương ngang. Lực tác dụng lên sợi dây là 150 N. Tính công do lực đó thực hiện lúc hộp trượt được 20 m.

Câu trả lời

Nhìn thấy tất cả Vật Lý 10: Bài 24. Công và Công

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 6 trang 133 SGK Vật Lý 10
Bài 24: Công và Công suất Bài 6 (trang 133 SGK Vật Lý 10) Một người kéo 1 hòm gỗ có khối lượng 80…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận