Bài 6 trang 179 SGK Đại số 11 Ôn tập cuối năm Bài 6 trang 179 SGK Đại số 11 Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ một tổ gồm có 6 nam v…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 179 SGK Đại số 11 Ôn tập cuối năm Bài 6 trang 179 SGK Đại số 11 Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ một tổ gồm có 6 …

Giám định cuối năm

Bài 6 trang 179 SGK Đại số 11

Chọn tình cờ 3 học trò từ một nhóm có 6 nam và 4 nữ. Tính xác suất sao cho:

a) Cả ba học trò đều là nam.

b) Có ít nhất một nam.

Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Chọn 3 nam sinh trong 6 nam sinh.

b) Sử dụng biến cố đối lập.

+ Ko gian mẫu là kết quả chọn tình cờ 3 sinh viên trong 10 sinh viên:

a) Gọi A: “Cả 3 học trò được chọn đều là nam”

Giải Toán 11: Bài 6 trang 179 SGK Đại Số 11 |  Giải bài tập Toán 11

b) Gọi B: “Trong 3 học trò được chọn có ít nhất 1 nam”

Giải Toán 11: Bài 6 trang 179 SGK Đại Số 11 |  Giải bài tập Toán 11“Cả ba học trò được chọn đều là nữ”

Giải Toán 11: Bài 6 trang 179 SGK Đại Số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 6 trang 179 SGK Đại số 11
Ôn tập cuối năm Bài 6 trang 179 SGK Đại số 11 Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ một tổ gồm có 6 nam v…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận